HØG AKTIVITET: Systemblokk har store oppdrag og høg aktivitet. Her eit innblikk i ein produksjonshall med eit nytt bubbledeck under produksjon til venstre.
TRENG FLEIRE FOLK: Systemblokk har store oppdrag og høg aktivitet. Dei er ei av bedriftene i området som treng fleire folk, både ufaglærte og folk med ulik kompetanse. FOTO: Øystein Akselberg, illustrasjonsbilde

Ny NAV-undersøking: Ein av fire bedrifter forventar å tilsette folk