UTFORDRING: – John Wesley Pastor peikar på språket som den støtte utfordringa med å flytte frå USA til Noreg.
UTFORDRING: John Wesley Pastor peikar på språket som den største utfordringa med å flytte frå USA til Noreg. FOTO: Unni Buverud

John Wesley brann alle bruer da han fann kjærleiken på familietreff