Su-Moen i Øvre Bø. Bildet er tatt mot vest, og på andre sida av elva ser vi m.a. Lovald og Grave.
Su-Moen i Øvre Bø. Bildet er tatt mot vest, og på andre sida av elva ser vi m.a. Lovald og Grave.

Namnet kan tyde på svært gammal busetjing her, gjerne frå før Svartedauden