PLASSERINGA: Det er planen at det nye utbygginga ved USN skal kome på denne sida av eksisterande bygningar.
PLASSERINGA: Det er planen at det nye utbygginga ved USN skal kome på denne sida av eksisterande bygningar.

USN jobbar vidare med utbygging i Bø, men legg vekk ein del