KAN BLI MOTTAK: Desse bustadane i Breisås er aktuelle for å bli eit mottak for flyktningar. Foto: Øystein Akselberg
KAN BLI MOTTAK: Desse bustadane i Breisås er aktuelle for å bli eit mottak for flyktningar. Foto: Øystein Akselberg

Her kan det bli flyktningmottak