TETT PÅ NATUREN: Dei små kompakthusa kjem tett på naturen i landsbyen, som no blir bygd mellom Trytetjønnvegen og Sommarland i Folkestadgrenda. Illustrasjon: Grend AS
TETT PÅ NATUREN: Dei små kompakthusa kjem tett på naturen i landsbyen, som no blir bygd mellom Trytetjønnvegen og Sommarland i Folkestadgrenda. Illustrasjon: Grend AS

Snart blir mikrohusa løfta på plass: – Når heisekrana kjem, blir det Texas