Frå venstre: Thea Bakke, Folkestad skule, Rannveig Jacobsen, Folkestad skule, Tonje Katrine Håndstad, Bø skule, Vibeke Eilevstjønn, Folkestad skule og Silje Tjønntveit, Bø skule.
Frå venstre: Thea Bakke, Folkestad skule, Rannveig Jacobsen, Folkestad skule, Tonje Katrine Håndstad, Bø skule, Vibeke Eilevstjønn, Folkestad skule og Silje Tjønntveit, Bø skule.

Felles utefest for alle i Skulefritidsordninga