FRIVILLIGE: Rundt 30 frivillige er med og legg til rette for ei fin vandring. Blant andre Helga Sannes Marthinsen (f.v.), Bergit Li, Åge Bjørnerud, Bjørnar Nesje, Jorid Vale og Aslaug Torstveit.
FRIVILLIGE: Rundt 30 frivillige er med og legg til rette for ei fin vandring. Blant andre Helga Sannes Marthinsen (f.v.), Bergit Li, Åge Bjørnerud, Bjørnar Nesje, Jorid Vale og Aslaug Torstveit. FOTO: Gro B. Røiland

Ny vandring i gamalt landskap – på ruta ventar fruktbløming og suppekjelar