Elisabeth S. Aarsæther,
direktør i Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB)
Elisabeth S. Aarsæther, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Svaret er god arealplanlegging! Spørsmålet var: Hva kan kommunene gjøre for å bidra til trygge lokalsamfunn?