Universitetet i Søraust-Noreg usn styreleiar Tore Isaksen
STYRELEIAR: Styreleiar Tore Isaksen seier det er gode søkarar til rektorstillinga. FOTO: Marta Kjøllesdal

Jaktar på ny USN-rektor, søkjarlista er klar