DAMELAGET 1998: Bak f.v. Bjørn Kåre Engseth, Ingrid Tveiten, Gro Margit Torstveit, Margit Christenson, Linda Moen, Nina Ralle, Tone Haukvik Grave, Elin Meløs, Anne Ingunn Grønhaug, Siw Hege Aslaksen. Framme f.v. Unni E. Kaasin, Anita Myrene, Gry Teigen, Anette Kåsa, Helle Tollehaugen, Gina Halvorsen. Følgjande var ikkje til stades: Linda Nordskog, Leif Gunnar Brekke, Bjørg Bråthen, Heidi Skaret, Hege Ann Skaret, Åse Marit Prestrud.
DAMELAGET 1998: Bak f.v. Bjørn Kåre Engseth, Ingrid Tveiten, Gro Margit Torstveit, Margit Christenson, Linda Moen, Nina Ralle, Tone Haukvik Grave, Elin Meløs, Anne Ingunn Grønhaug, Siw Hege Aslaksen. Framme f.v. Unni E. Kaasin, Anita Myrene, Gry Teigen, Anette Kåsa, Helle Tollehaugen, Gina Halvorsen. Følgjande var ikkje til stades: Linda Nordskog, Leif Gunnar Brekke, Bjørg Bråthen, Heidi Skaret, Hege Ann Skaret, Åse Marit Prestrud.

Braksiger til damene: 10-1