FÆRRE: Tala på sjåførar som brukar mobil ulovleg i bil er redusert.
FÆRRE: Tala på sjåførar som brukar mobil ulovleg i bil er redusert. FOTO: Frende forsikring

Færre er bøtelagde for ulovleg mobilbruk – sjå kven som er verst i klassa