Jubilant: Ingvil Olsen Djuvik er ein av dei me kan gratulere med stor dag i nær framtid.
Jubilant: Ingvil Olsen Djuvik er ein av dei me kan gratulere med stor dag i nær framtid.

Her er jubilantlista for komande veke