Per Atle Einan Sosialistisk Venstreparti SV
MANGLAR PENGAR: Per Atle Einan, Sosialistisk Venstreparti, peikte på at politikarane har gitt frå seg pengar og derfor ikkje kan gjennomføre tiltak ein ønskjer. FOTO: Marta KJøllesdal

Ny kulturstrategi i helse- og velferdutvalet – urolege for fattige barn