Peder Rekkedal.
Peder Rekkedal.

Russland, Ukraina og vår framtid