FOLKSAMT: Nattåpent i 2022 var veldig bra besøkt. Veit du når årets arrangement er og kven som er arrangøren?
FOLKSAMT: Nattåpent i 2022 var veldig bra besøkt. Veit du når årets arrangement er og kven som er arrangøren? FOTO: Unni Buverud

Veit du noko om desse aktivitetane i kommunen?