dav
FOTO: Ingebjørg Strand

Åse Torunn Bekkevold til minne