I FORMANNSKAPET. Måndag diskuterte formannskapet om Ingemar Bråten skal få dispensasjon for å byggje solcellepark på Folkestad.
I FORMANNSKAPET. Måndag diskuterte formannskapet om Ingemar Bråten skal få dispensasjon for å byggje solcellepark på Folkestad.

Formannskapet med vedtak om utbygging av solkraftverk