LOV: Dette er lov visse dagar og visse tider på døgnet.
LOV: Dette er lov visse dagar og visse tider på døgnet. FOTO: Gro B. Røiland

Kommunen strammar inn: Nå kan du ikkje vatne som du vil