VAKTER: Seniorkonsulentane Hilde Kvålen (framme f.v.) og Mariann Darrud med eksamensvaktene Oddbjørg Nevestveit (bak f.v.), Gerd Verpe, Laila Holtan, Morten Rask Arnesen, Ragnhild Haugland, Kai Edvin Tveit, Anita Nykaas og Guro Brekke Amundsen.
VAKTER: Seniorkonsulentane Hilde Kvålen (framme f.v.) og Mariann Darrud med Oddbjørg Nevestveit (bak f.v.), Gerd Verpe, Laila Holtan, Morten Rask Arnesen, Ragnhild Haugland, Kai Edvin Tveit, Anita Nykaas og Guro Brekke Amundsen. FOTO: Gro B. Røiland

Ingen er uunnverlege, men desse er nærmast det: – Dei gjer ein formidabel jobb