230615 MEINING Britt Birkely SundsmoenB

– Korleis kan det ha seg at det plutseleg har blitt eit rush av meir eller mindre planlagte solcelleanlegg?