DYR: I fjor var det stor frykt for høge straumprisar i næringslivet. Det førte til kommunal støtteordning, men pengane er ikkje brukt opp.
DYR: I fjor var det stor frykt for høge straumprisar i næringslivet. Det førte til kommunal støtteordning, men pengane er ikkje brukt opp.

Har ikkje brukt opp straumstøtte – tek pengar tilbake