PROTESTERER: Bak f.v. Maylen Angre Johansen
(helsefagarbeider), 
Marie Holdhus Istad 
(helsefagarbeider), 
Marion Wiik Kantebakke 
(helsefagarbeider), 
Trine Roheim 
(sykepleier), 
Stine Strand Moen 
(sykepleier), 
Wenche Storkås Kleiva 
(helsefagarbeider). 
Framme: Trude Grindekåsa 
(helsefagarbeider) og 
Sara Ahmed Saleh 
(pleiemedarbeider).
PROTESTERER: Bak f.v. Maylen Angre Johansen (helsefagarbeider), Marie Holdhus Istad (helsefagarbeider), Marion Wiik Kantebakke (helsefagarbeider), Trine Roheim (sykepleier), Stine Strand Moen (sykepleier), Wenche Storkås Kleiva (helsefagarbeider). Framme: Trude Grindekåsa (helsefagarbeider) og Sara Ahmed Saleh (pleiemedarbeider). FOTO: Privat

– Me ser store utfordringar i planlagt samlokalisering av heimesjukepleia