TEK MED SIGNALA: Ordførar Siri Blichfeldt Dyrland tek med seg signala frå formannskapet til generalforsamlinga.
TEK MED SIGNALA: Ordførar Siri Blichfeldt Dyrland tek med seg signala frå formannskapet til generalforsamlinga. FOTO: Bø blad, arkivfoto

Deler av formannskapet meiner krafthonorara er for høge