STOLT KUNSTNAR: Ferdinand Wyller var rørt over all merksemda han fekk under opninga.
STOLT KUNSTNAR: Ferdinand Wyller var rørt over all merksemda han fekk under opninga. FOTO: Britt Eriksen/Kanalen

Folk strøymde til skogs for å sjå livsverket til Ferdinand