TUNET KAFÈ: Namnet klinger godt, seier Jan Helge Sønstebø. Han er glad for at Basel Majid og Christian Myhre vil opne kafe i lokalet etter Roxy. 
 Sønstebøtunet ny kafe
OPNAR KAFE: Jan Helge Sønstebø (bak) er glad for at Basel Majid og Christian Myhre vil opne kafe på senteret. FOTO: Unni Buverud

Nå opnar dei kafé også: – Me håpar å gjenskape noko av den gamle stemninga