SKOGBRANNFARE: I Breisås er det ein gapahuk med bålplass i Arne Lie-løypa. Biletet er teke torsdag 5. mai medan skogbrannen herja på sitt verste på Vreimsida. Same dag bruka nokre unge menneske plassen i Arne Lie-løpa og det blei observert at dei hadde fyr på bålpanna. Bø blad nyttar høvet til å minne om at det er bålforbod og i tillegg svært stor skogbrannfare i området.
SKOGBRANNFARE: Ver varsam med all eld når det er tørt. FOTO: Øystein Akselberg

– Me minner om eit turvarsel: Friluftslivets brannvernplakat