UTVIDAR: Gunleik Haukeland (framme), Magnhild Lofthus, Andreas Langeland, Martin Bakken og Torbjørn Holta (i bilen) er fram ti å opne filial på Notodden.
Kasland Trafikkskole
UTVIDAR: Gunleik Haukeland (framme), Magnhild Lofthus, Anders Langeland, Martin Bakken og Torbjørn Holta (i bilen) har tru på ein ny marknad. Dagleg leiar Kent Jarle Olsen var ikkje tilstades. FOTO: Unni Buverud

Dei utvidar køyretilbodet – opnar avdeling i nabokommune