VIKTIG POENG: – Ved å vere førebudd hjelper du til slik at dei som treng det mest får hjelp først i ei eventuell krise, påpeikar Elisabeth Aarsæther, direktør i DSB.
VIKTIG POENG: – Ved å vere førebudd hjelper du til slik at dei som treng det mest får hjelp først i ei eventuell krise, påpeikar Elisabeth Aarsæther, direktør i DSB. FOTO: DSB

– Opplyste innbyggjarar er det same som førebudde innbyggjarar