Jafs gatekjøkken i Stasjonsvegen.
Jafs gatekjøkken i Stasjonsvegen.

Dei førre Jafs-drivarane måtte gi seg – nå ser det også ut til å gjelde dei nye