TIL SPRÅKRÅDET: 23. juni overrekte prosjektleiar Åsne Dahl Haugsevje Telemarksforsking rapporten «Et samfunnsbærende språk» til Åse Wetås,  direktør i Språkrådet i Nasjonalbiblioteket.
TIL SPRÅKRÅDET: 23. juni overrekte prosjektleiar Åsne Dahl Haugsevje Telemarksforsking rapporten «Et samfunnsbærende språk» til Åse Wetås, direktør i Språkrådet i Nasjonalbiblioteket. FOTO: TelemarksforskingBilde 1 av 2

For å sjå desse bileta må du ha eit abonnement.

Norsk skal vere eit språk for alle sammfunnsområde – Telemarksforsking har sett på korleis