TV-opptak i pakkbua på Bø Bygdemuseum: Den franske foto­grafen står til venstre og følgjer med på skjermen heilt fremst. I fokus: Bø Juniorspelemannslag med Eline Øyen Grave  og Johannes Sundsvalen. Frå venstre bak: Torgeir Straand, Anita Lønnestad, Margrethe Seljord og Per Anders Buen Garnås.
TV-opptak i pakkbua på Bø Bygdemuseum: Den franske foto­grafen står til venstre og følgjer med på skjermen heilt fremst. I fokus: Bø Juniorspelemannslag med Eline Øyen Grave og Johannes Sundsvalen. Frå venstre bak: Torgeir Straand, Anita Lønnestad, Margrethe Seljord og Per Anders Buen Garnås.

Fransk TV-selskap fann gullegg i Bø