SOMMARVEGAR: Mange skal ut på vegen i sommar. Da må ein ta høgde for forseinkingar.
SOMMARVEGAR: Mange skal ut på vegen i sommar. Da må ein ta høgde for forseinkingar. FOTO: Statens vegvesen, illustrasjonsfoto

Dette må du rekne med å treffe på vegane i sommar