MAGASUGET: Jernbanetilsynet har hatt inspeksjon.
MAGASUGET: Jernbanetilsynet har hatt inspeksjon. FOTO: Helene Sele, arkivfoto

Jernbanetilsynet har sjekka Magasuget – og konkludert