Sandvin før ombygginga i 1960-åra.
Sandvin før ombygginga i 1960-åra.

Sandvin – bygdas storstove før Gullbring si tid