MOTTAK: Hero Norge AS ønskjer å etablere asylmottak i deler av Breisås studentheim.
MOTTAK: Hero Norge AS ønskjer å etablere asylmottak i deler av Breisås studentheim.

Krav om politisk behandling kan stoppe asylmottak – kallar inn til ekstraordinært møte