UBLANSE: Det har vore uttrykt uro for at utslepp av kjølevatn i Nosjø kan føre til ubalanse. ARKIVFOTO
UBLANSE: Det har vore uttrykt uro for at utslepp av kjølevatn i Nosjø kan føre til ubalanse. ARKIVFOTO

Oppstart for datasenter litt nærmare