230714 Sørtoget Gvarv stasjon 270820 8202 n

Toget er i rute igjen – nesten