TRUFAST:  Rita har vore den mest trufaste gjesten  på campingplassen.
Teksten camping Rita Johannessen
TRUFAST: Rita har vore den mest trufaste gjesten på campingplassen. FOTO: Unni Buverud

Rita er dronninga på campingplassen