STUDIESTART: Universitetet i Søraust-Noreg, campus Bø.
STUDIESTART: Universitetet i Søraust-Noreg, campus Bø. FOTO: Anna Bugge

Ventelister og tøff kamp ved nokre USN-studium, andre har 90 prosent nedgang