HAR MANGE SØKJARAR: Jobb som tilkallingsvikar på Bø sjukeheim trekkjer mange søkjarar.
HAR MANGE SØKJARAR: Jobb som tilkallingsvikar på Bø sjukeheim trekkjer mange søkjarar. FOTO: Øystein Akselberg

Søkjarlista er lang: Mange lokale folk vil ha jobb i kommunen