VARSLAR AVLINGSSKADE: Gardbrukar Hans-Ole Sætra Erikstein på Skoe i Øvre Bø ser at det ikkje blir noko normalår, men håpar likevel at han slepp å melde inn avlingsskade.
VARSLAR AVLINGSSKADE: Gardbrukar Hans-Ole Sætra Erikstein på Skoe i Øvre Bø ser at det ikkje blir noko normalår, men håpar likevel at han slepp å melde inn avlingsskade. FOTO: Øystein Akselberg

Svikt i kornproduksjonen: Fleire melder om avlingsskade