FLEIRE VEL SOLCELLER: Ifølgje Enova har marknaden for solcelleanlegg på private bustadhus auka (Illustrasjonsfoto).
FLEIRE VEL SOLCELLER: Ifølgje Enova har marknaden for solcelleanlegg på private bustadhus auka (Illustrasjonsfoto). FOTO: Øystein Akselberg

– Enova spenner bein for solcelleplan, og kuttar i støtta til vanlege folk