MEINING: Barbro Noss, Samfunnsbedriftene.
MEINING: Barbro Noss, Samfunnsbedriftene. FOTO: Jill Johannessen

– Me treng fleire tiltak for å sikre tilgang til kompetanse i distrikta