FRAMSNAKKAR: Ingebjørg Strand.
FRAMSNAKKAR: Ingebjørg Strand. FOTO: Marta Kjøllesdal

– Eg vil framsnakke ei fantastisk forretning