REFERAT: Ordførar Siri Blichfeldt Dyrland fekk spørsmål om  referat frå møte om støy i sentrum.
REFERAT: Ordførar Siri Blichfeldt Dyrland fekk spørsmål om referat frå møte om støy i sentrum. FOTO: Gro B. Røiland

Bjørn Magne etterlyste rånemøte-referat – ordføraren lovar meir informasjon