Levi Korsveien
Levi Korsveien FOTO: Privat

– Når bordet blir dekt, deler me fellesskap