Valen, ein gamal gard med gravhaugar som truleg er frå tida kring år 500.
Valen, ein gamal gard med gravhaugar som truleg er frå tida kring år 500.

I dag er det Per som eig den staselege garden, og han er 11. generasjon