FARGERIK: Disken, kledd i knallgrøne bølgeblikkplater, lyser godt opp. Bak disken Elisabeth Haugo.
FARGERIK: Disken, kledd i knallgrøne bølgeblikkplater, lyser godt opp. Bak disken Elisabeth Haugo. FOTO: Gro B. Røiland

Nå har Elisabeth opna kafedørene