MEINING: Politikarane i Midt-Telemark blir utfordra på alderdom.
MEINING: Politikarane i Midt-Telemark blir utfordra på alderdom. FOTO: Gro B. Røiland

– Det spelar ei rolle kven som styrer: Kan me sjå fram til ein god alderdom i Midt-Telemark?